موج شکن و فرآیند کارخانه شستشو

آموزش جامع فرایندهای پالایشگاه و پالایشگاههای پارس جنوبی - پایگاه .24 دسامبر 2016 . هر کدام از مواد فوق‌الذکر دارای نقطه جوشی متفاوت می‌باشند از این رو می‌توان آنها را توسط فرایند تقطیر از همدیگر جدا نمود. از آنجائیکه تقاضای زیادی برای اجزای مایع سبک تر وجود دارد از این رو در یک پالایشگاه مدرن نفتی هیدروکربن‌های سنگین و اجزای گازی سبک در طی فرایندهای پیچیده و انرژی بری به مواد با ارزش تری.موج شکن و فرآیند کارخانه شستشو,شن و ماسه غربالگری و ماسه - كسارات الحجرشن و ماسه مورد استفاده گیاه غربالگری. شن و ماسه مورد استفاده گیاه شستشو. دستگاه شستشو و آبگیری شن و ماسه مانند استفاده از پمپ و . غربال شن و ماسه - ets-power. شن و ماسه قسمت اصلی بتن را تشکیل میدهند. وبا توجه به مقاومت ساختمانهای بتنی در مقابل . غربالگری شن و ماسه خشک - vicglobe. غربالگری و شستن شن و.

23 نظرات

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی دولتی استان البرز .

صنایع برق، الکترونیک و کامپیوتر. فرهاد محمدی. 37773259-37773424. 37775197. فعال. 492. اشتهارد. شرکت رازین پلیمر راه ابریشم. -. شب شکن البرز .. اشتهارد. شرکت موج نما صنعت. نایلون و نایلکس. -. فیلم پلی اتیلن وپلی پروپیلن. صنایع شیمیایی. اصغر خدایاری. 7773320-7776515. 7776516. 37773320. فعال.

کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری - شرکت ملی پالایش و پخش

مدل سازي و شبيه سازي فرآيند سيکلي جذب سطحي با موج فشار براي خالص سازي هيدروژن از گازهاي خروجي. فرآيندريفرمينگ. 69 .. شبيه سازي واحد غلظت شکن و ارائه راهکار در جهت افزايش توليد بنزين پااليشگاه نفت بندرعباس. 213. مقايسه اثر . بررسی بازدهی روش شستشوي خاک جهت پاكسازي خاک آلوده به تركيبات نفتي )TPH(. 270. ).

موج شکن و فرآیند کارخانه شستشو,

ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﻧ - farayandno

ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻭ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ. 35 .. ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﻣﺎﺩﻩ ﺟﺬﺏ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ .. ﻭﺍﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻜﻦ. ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻜﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺩﺭ ﺧﻼء (V.B.). ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭﺍﻳﻦ. ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺩﺭ ﺧﻼء ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺩﻣﺎ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ. ﺑﺎﻻ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺳﺒﻚ ﺗﺮ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﮔﺎﺯ، ﺑﻨﺰﻳﻦ ،.

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ - دانشگاه زنجان

اﯾﻦ ﮔﺰارش در داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري و ﻫﻤﻔﮑﺮي ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎه . 31. ﻓﺼﻞ ﺳﻮم. 33. -3. -1. اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺎﻣﺪ. -. ﻣﺎﯾﻊ (. Solid liquid extraction. ) 33. -3. -2. ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺟ. ﺎﻣﺪ. -. ﻣﺎﯾﻊ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و زﯾﺴﺘﯽ. 34. -3. -3. ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺎﻣﺪ. -. ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮاي ﻣﻮاد آﻟﯽ و ﻏﯿﺮ آﻟﯽ. 34. -3 ... ﻧﻮع ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﺨﺎزن ﻫﻤﺰن دار ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﺎل؛ اﻧﺪازه و ﻧﺴﺒﺖ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺰن، ﻣﻮج ﮔﯿﺮﻫﺎ. و ﻫﻤﺰن ﻫﺎ.

موج شکن و فرآیند کارخانه شستشو,

سنگ شکن های معادن شن و ماسه • انجمن زمین شناسی (اقتصادی - کاربردی .

در سالهای گذشته استفاده از سنگ شکن چکشی در واحدهای شن و ماسه توسعه پیدا نموده بود تا جایی که تولید کنندگان شن و ماسه با توجه به استهلاک بالای چکش ها شکایت .. هدف از اجراي طرح حاضر احداث واحد توليدي در زمينه تولید ، شستشو و دانه بندي شن و ماسه با ظرفيت 192000 تن درسال توسط شرکت سخت کوشان رهنمون مي‌باشد كه اين.

موج شکن و فرآیند کارخانه شستشو,

آموزش جامع فرایندهای پالایشگاه و پالایشگاههای پارس جنوبی - پایگاه .

24 دسامبر 2016 . هر کدام از مواد فوق‌الذکر دارای نقطه جوشی متفاوت می‌باشند از این رو می‌توان آنها را توسط فرایند تقطیر از همدیگر جدا نمود. از آنجائیکه تقاضای زیادی برای اجزای مایع سبک تر وجود دارد از این رو در یک پالایشگاه مدرن نفتی هیدروکربن‌های سنگین و اجزای گازی سبک در طی فرایندهای پیچیده و انرژی بری به مواد با ارزش تری.

شن و ماسه غربالگری و ماسه - كسارات الحجر

شن و ماسه مورد استفاده گیاه غربالگری. شن و ماسه مورد استفاده گیاه شستشو. دستگاه شستشو و آبگیری شن و ماسه مانند استفاده از پمپ و . غربال شن و ماسه - ets-power. شن و ماسه قسمت اصلی بتن را تشکیل میدهند. وبا توجه به مقاومت ساختمانهای بتنی در مقابل . غربالگری شن و ماسه خشک - vicglobe. غربالگری و شستن شن و.

شستشوی انژکتور | پردازش خودرو

(فرایند دینامیک). طی این سیکل چهار فرایندی، هوای خالص هرگز در تماس مستقیم با سوخت و شمع نمی باشد. در شکل زیر نمودار دمای این چهار فرایند را مشخص می کنید. دومین سیکل چهار .. این وازه ها هر یک معرف سیستم تایمینگ یا زمانبندی متغیر باز و بسته شدن سوپاپها در موتورهای ساخت کارخانه های مربوطه می باشند . هدف از ارائه چنین.

کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری - شرکت ملی پالایش و پخش

مدل سازي و شبيه سازي فرآيند سيکلي جذب سطحي با موج فشار براي خالص سازي هيدروژن از گازهاي خروجي. فرآيندريفرمينگ. 69 .. شبيه سازي واحد غلظت شکن و ارائه راهکار در جهت افزايش توليد بنزين پااليشگاه نفت بندرعباس. 213. مقايسه اثر . بررسی بازدهی روش شستشوي خاک جهت پاكسازي خاک آلوده به تركيبات نفتي )TPH(. 270. ).

روش تولید سبزیجات خشک - ایران صنعت نگارش طرح توجیهی

9 مه 2013 . شستشوی و ضد عفونی نمودن سبزی به دلیل اینکه به صورت انبوه و از مزارع به کارخانه آوره می شود شرایط خاص را طلب می نماید که در کارخانه به صورت صنعتی و در چند . شستشوی دورانی. فرآیند خشک کردن: بعد از اینکه سبزی ها با محلول آب و مایع ضدعفونی شستشو داده شدند و کارشناسان مربوطه گواهی تائید صادر کردند،.

قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران

ماده 3- شركت سهامي شيلات ايران به منظور افزايش كمي و كيفي توليد محصولات آبزي، حمايت از اشخاص حقيقي وحقوقي فعال دربخش شيلات و آبزيان و مديريت ، توسعه و ... 10- بندر صيادي : به محدوده اي از ساحل دريا ، درياچه ، يا رودخانه اطلاق مي شود كه به جهت دارا بودن پناهگاه طبيعي ( خور يا آبراهه مناسب ) يا مصنوعي ( موج شكن ) و تاسيسات.

اطلاعات تماس با واحدهای بهره بردار جهت دانلود کلیک کنید

1436, رنگسازان, فرهنگيان - مهرداد, شيميايي, مواد تعليق شكن در صنايع نفت و انواع بازدارنده خوردگي, 2080, تن, 03212323292. 1437, رنگسازان, شفيع زاده - شيوا, شيميايي, تري سديم فسفات, 600, تن, 02188881140. 1438, رنگسازان, كيميا فرآيند اسپيروز - شركت, شيميايي, فيلم پلاستيكي (نايلون و نايلكس), 1240, تن.

تعمیرات اساسی در سنگ شکن - شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

نداشت. خوشبختانه یدکي این قطعه جزو خرید اولیه. کارخانه و در انبار موجود بود. با تالش شبانه روزي تیم. تعمیراتي، قسمت اعظم بوش در طي 24 ساعت خارج. گردید اما خرده ریزه هاي بوش بر روي دنده کرامویل. باقي مانده بود که با باز کردن کل بخش پاییني سنگ. شکن این مواد نیز خارج گردیده و کرامویل و پینیون. شستشو و بازرسي کامل شدند.

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه - شرکت پالایش نفت تبریز

30 آگوست 2013 . ه. اﻧﮕﻠﯿـﺴﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﺷﮑـﺴﺘﻦ اﺳـﺖ . در. ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﮐﺮاﮐﯿﻨـﮓ. (. Cracking Process. ) ﻣﻮﻟﮑﻮل. ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل. ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ. ﮔﺮدﻧﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣـﯽ. ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ. ﺑﺮش .. ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺷﮑﻦ. Visbreaker. دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺷﮑﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع ﮐﺮا. ﮐﯿﻨﮓ ﺣﺮارﺗﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و ﻓـﺸﺎر ﻣﻌﯿﻨـﯽ. ﻣﻮﻟﮑﻮل. ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل. ﻫﺎي ﺳﺒﮑﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ. ﮔﺮدﻧﺪ.

لیست تجهیزات و خدمات - سامانه تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه شاهرود

پمپ پریستالتیک SP 15-LCD - کارخانه سازنده: فرآیند پردیس سینا کشور ایران - مسئول: محمد جعفری - آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی). پمپ پریستالتیک .. گیری و آنالیز. دستگاه اندازه‌گیری سرعت موج التراسونیک - کارخانه سازنده: کشور ایتالیا - مسئول: نادر زیاری - آزمایشگاه مکانیک سنگ.

شماره 449 - مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي نفت ايران

ﻖ ﺟ ﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﻳ. ﮕ ﺎﻩ ﻣﻘ ﺎﻻت ﻻﺕ ﻴ. ﻦ و ﺟ ﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻨ ﺎﺑﻊ اﻝﻜﺘﺮوﻧﻴ. ﻜ. ﻰ. ﻣﻮﺟ ﻮد در وب ﺳ ﺎﻳ. ﺖ ﻣﺮآ ﺰ. اﻃﻼع رﺳﺎﻧ. ﻰ. را ﺑﺮا. ى. ﻣﺘﺨﺼﺼﻴ. ﻦ ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ . ﺑﺮ اﻳ. ﻦ اﺳﺎس آ ﺎرﺑﺮان ﻋ ﻀﻮ وب ﺳ ﺎﻳ. ﺖ ﻣﺮآ ﺰ ... ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز. CO٢. ﻧﻴﺰ، در هﺮدو ﻣﺨﺰن ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎهﺶ ﺗﺨﻠﺨﻞ، ﻧﻔﻮذ. ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺎز ﻧﻔﺖ دز اﺛﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ رﺳﻮب ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ هﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ ﻣﻘﺪار.

نگهداري ماهي - ایران آکوا

ماهی میبایست ابتدا پاک و شستشو شده سپس فریز و منجمد شود. برای جلوگیری از . هدف هر سه فرآیند یك چیز است: حفظ خواص ماهی. در ماهی دودی و نمك سود .. ۴- شرکت تولیدکننده. مشخصات بالا لازم است که روی بسته‌بندی ذکر شده باشند. هر چه مشخصات شناسایی محصول بیشتر باشد، بهتر است و مصرف آن بیش از ماهی‌های دیگر توصیه می‌شود.

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 1 ﮐﻨﯽ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺑ - ResearchGate

ﮐﻨﯽ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ. 1. ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮراك. ﻣﺠﺮي ﻃﺮح: دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﺎﺟﯽ اﻣﯿﻦ ﺷﯿﺮازي. ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺮوژه: ﻣﻬﻨﺪس. اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ زاده. ﻣﺤﻠﻪ. ﻣﻬﻨﺪس. اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﻫﺎدي. اﺳﻔﻨﺪ .. ﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻮزﯾﻊ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮع ﮐﺎﻧﻪ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮداﯾﺶ. ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ].3[ .. ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺣﺠﻢ ﭘﺮﺷﺪﮔﯽ آﺳﯿﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت.

آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده (13) قانون اصلاح مواد . - وزارت بهداشت

23 مه 2009 . تبصره 2- استخدام يا بكارگيرى اشخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده يك اين آيين نامه در هر يك از كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و وسايط نقليه مذكور ممنوع است. تبصره 3- ... وضعيت ساختمانى و شيب بندى موج شكن و سرريز استخر بايد بنحوى باشد كه مانع برگشت آب بداخل استخر شود. ماده 64 (از آيين نامه ها).

موج شکن و فرآیند کارخانه شستشو,

شرکت پترو صنعت اصفهان - پروژه های PM

1- انجام تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک شامل تعمیرات اساسی برج ها، ظروف، مبدل های حرارتی، کولر های آبی، و فن کولر های هوایی واحد غلظت شکن شرکت پالایش نفت . تخریب و ترمیم وبازسازی سیمان های نسوز داخل کوره ها و دودکش ها , اجرای کلیه عملیات خاکی و ساختمانی , شستشوی صنعتی متشکل از سندبلاست و رنگ آمیزی در سطوح مسطح.

مهندسی فرآیند

ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ. ﻧﻮري(ﺑﺮزوﻳﻪ). ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ واﺣﺪ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻫﺎ. ﺑﺸﺪت اﻧﺮژي ﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﮔﺎز ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي از اﻳﻦ واﺣﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ... ﺷﻜﻦ. 3. ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ. 4. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﻴﻂ. زﻳﺴﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان rahimi_mche.sharif.edu. ﭼﻜﻴﺪه. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺬف ﮔﺎزﻫﺎي. 2. CO. و. S2.

ژﺋﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺣﻮﺿﻪ ﻫ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرﻓﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻫﻢ از ﺳﻮي ﺣﺮﻛﺎت آب درﻳﺎ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺸﻜﻲ اﺳـﺖ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻨﺠـﺴﻢ از. دﻳﺪﮔﺎه ژﺋﻮﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . در ﭘﻲ اﻳﻦ اﺟﻼس ﻛﻪ ﺳﺮان ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر ﻫﺎ در آن ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺤﺚ .. داﺧﻞ ﻣﻮج ﺗﺸ. ﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻨﺪر ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ را ﻧﺎم ﺑﺮدﻛﻪ در اﺛﺮ ﭘﺮ ﺷﺪن ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي. ﻟﻨﺞ ﻫﺎ را ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزد . در اﻳﻦ ﺑﻨﺪر ﭘﺪﻳﺪه ﻛﺮاﻧﻪ اي و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ دﻳﻮار داﺧﻠﻲ ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻨﺪر.

Pre:ماشین آلات شن و ماسه ساخت ماشین اندونزی
Next:آسیاب ذغال سنگ کوارتز