تولید کنندگان آسیاب توپ در سنگاپد

واردات توپ پینت بال تولیدکنندگان ایرانی را ازگود خارج کرد20 آگوست 2016 . بر اساس آمار گمرک در 4 ماه منتهی به تیرماه سال 95, 65 تن توپ پینت بال وارد کشور شده است.تولید کنندگان آسیاب توپ در سنگاپد,واردات توپ پینت بال تولیدکنندگان ایرانی را ازگود خارج کرد20 آگوست 2016 . بر اساس آمار گمرک در 4 ماه منتهی به تیرماه سال 95, 65 تن توپ پینت بال وارد کشور شده است.